Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Cursustarief

 

Tribolex hanteert voor cursussen een tarief per dag/dagdeel voor een afgesproken groepsgrootte. U betaalt dus niet per persoon, maar per groep. Het tarief is gebaseerd op de tijdsduur van de cursus en op de hoeveelheid voorbereidend werk dat nodig is voor de samenstelling van de cursus. Het cursustarief per deelnemer bij een groepsgrootte van 6 tot 10 personen ligt in lijn met of is licht hoger dan de bedragen die voor meer algemeen gerichte cursussen over technische onderwerpen wordt gevraagd. Daarvoor krijgt u dan een training die specifiek is afgestemd op uw specifieke wensen en uw bedrijf.

Inbegrepen zijn de beschikbaarstelling van cursusmateriaal in digitale vorm (pdf-bestand)  dat u zelf intern kunt distribueren en naar behoefte kunt afdrukken.

Niet inbegrepen kosten

Het standaardtarief omvat niet eventuele kosten van speciaal te huren apparatuur, "catering", zaalhuur en eventuele reis- en verblijfkosten van de docent(en). Dergelijke kosten worden apart gespecificeerd in rekening gebracht.

Wanneer een cursus niet bij u intern kan worden georganiseerd, zult u of zelf voorzieningen moeten treffen of de organisatie (tijdig) aan ons moeten overdragen. Wij kunnen indien nodig zaalruimte en "catering" op een voor u passende plaats regelen. De kosten daarvan worden doorberekend. In de meeste gevallen geven onze opdrachtgevers de voorkeur aan "in house training" - hetgeen goed aansluit bij de Tribolex-filosofie.

Speciale aanvullende wensen

Wanneer u bijzondere wensen heeft waar onze standaardopzet niet onmiddellijk in kan voorzien, zal met u worden besproken òf en in hoeverre dat extra kosten met zich meebrengt. Wanneer de gewenste werkwijze geen forfataire kostentoerekening toelaat, zal op urenbasis worden gefactureerd.

Offerte

Wanneer na de eerste contacten duidelijk is wat voor cursus u wenst, wat daarvan de inhoud dient te zijn en hoeveel werk er met het samenstellen, organiseren en geven van de cursus zal zijn gemoeid, wordt (indien gewenst) een uitgebreide offerte gemaakt. In die offerte wordt in detail aangegeven welke onderdelen de cursus kent en wordt het totaalbedrag aangegeven voor de uit te voeren activiteiten. Daarnaast worden een aantal voorbeelden bijgevoegd die een duidelijke indruk geven van de opzet van het te gebruiken studiemateriaal, zowel voor wat betreft aard en diepgang, als de kwaliteit van de uitvoering van illustraties etc. zodat u zich als opdrachtgever een duidelijk beeld kunt vormen van wat u uiteindelijk mag verwachten.

Groepsgrootte

Wij geven de voorkeur aan relatief kleine groepen, zeg 6 tot 10 personen. Meer is uit didactisch oogpunt beter te vermijden, omdat dan interactie met alle cursusdeelnemers moeilijker tot stand is te brengen. Minder is op zich geen bezwaar, maar zal de kosten per persoon doen stijgen tot niet in alle gevallen verdedigbare bedragen.

Vereiste voorkennis

De inhoud van de cursus wordt afgestemd op de bij de aanwezigen aanwezige voorkennis en het uiteindelijk te bereiken kennisniveau. Gezien de specifiek technische aard van de te behandelen materie is een zekere affiniteit met of kennis van werktuigbouw zeer gewenst. Afhankelijk van het cursusniveau zal ook elementaire kennis van koolstofchemie nuttig kunnen zijn. In principe kan echter de inhoud worden afgestemd op ieder aanvangsniveau tussen LTS en wetenschappelijk (technisch) onderwijs. Om optimaal te kunnen werken dient tussen de cursisten het onderlinge niveauverschil niet te groot te zijn.