Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Overschakeling naar voedselveilige smeermiddelen

 

Overschakeling op voedselveilige smeermiddelen dient met zorg te worden uitgevoerd. Alvorens over te schakelen dient een inventarisatie te worden gemaak van de benodigde producten, de toestand van de apparatuur waarin de producten gaan worden gebruikt en dient het betrokken personeel te worden doordrongen van de reden tot overschakeling en de daarbij te volgen werkwijze.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Inventarisatie

Voorafgaand aan de overschakeling dient inventarisatie te worden gehouden van benodigde producten, wijze van toepassing en toestand van de apparatuur waarin het gebruik zal plaatsvinden. Lekkende afdichtingen en pakkingen dienen gerepareerd en ontbrekende omkastingen terug aangebracht te worden. Ook dient kritisch gekeken te worden in hoeverre door bijvoorbeeld het aanbrengen van opvangbakken weglekken naar voedingsmiddelen kan worden voorkomen. Pas als alle reparaties en eventuele veranderingen in apparatuuropstelling zijn uitgevoerd kan de overschakeling beginnen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Opleiding en procesbeheersing

De overschakeling zelf is een fysiek proces. Veel belangrijker dan dat fysieke proces is het integreren van de onderliggende veiligheidsfilosofie en denkwijze bij het betroffen personeel. Dat zal scholing en het instellen van geschikte en na te leven procedures noodzakelijk maken. Pas wanneer iedereen doordrongen is van zowel noodzaak als hoe en waarom de uitvoering moet geschieden, kan de fysieke overschakeling succesvol worden uitgevoerd.

Overschakelng

Overschakeling dient zodanig te worden uitgevoerd dat alle voorheen gebruikte smeermiddel zo volledig mogelijk wordt verwijderd. Het kan noodzakelijk zijn om smeermiddelresten en afzettingen door reinigen te verwijderen of om een spoelprocedure door te voeren. Dit alles dient met grote zorg te worden uitgevoerd om verontreiniging als gevolg van de overschakeling zelf te voorkomen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Spoelprocedures

Spoelprocedures dienen om zoveel mogelijk restproduct te verwijderen, het spoelen dient te worden uitgevoerd met het nadien te gebruiken voedselveilige smeermiddel. De reden daarvoor is om uiteindelijk de kans op verontreiniging van voedingsmiddelen zo klein mogelijk te maken.

Procesbewaking

Na overschakeling is het zaak de oorspronkelijke veilige toestand te handhaven en zonodig te herstellen. Dat vraagt om een kwaliteitscontrole- en beheerssysteem. Onderdeel daarvan kan zijn het regelmatig nemen van monsters van gebruikt smeermiddel om deze te laten controleren. Wanneer de eigenschappen daarvan zodanig veranderd zijn dat getwijfeld kan worden aan de voedselveiligheid, dient onmiddelijke vervanging te volgen - ook al zou het product nog in staat zijn zijn smeertechnische taken nog enige tijd te vervullen. Smeertechnisch onderhoud is dus meer dan alleen verversen wanneer het smeermiddel zijn taak niet meer aan kan. Het gaat om het in stand houden van een bepaald veiligheidsniveau.

Externe link

Meer informatie