Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Veel gestelde vragen

 

 

Waarom wordt soms exclusief een bepaald product aanbevolen/voorgeschreven?

Sommige leveranciers hebben een afspraak met een bepaalde machineabrikant om, tegen een aantrekkelijke vergoeding, exclusief de producten van die leverancier voor te schrijven. Dat komt veel voor bij personenauto's.

Het kan ook zijn dat de betreffende toepassing zeer specifieke eisen stelt, waaraan niet altijd kan worden voldaan door algemeen verkrijgbare producten.

In het eerste geval kan probleemloos een vergelijkbaar product worden toegepast, in het tweede geval is dat niet altijd het geval.

Het exclusief voorschrijven van een bepaald merk smeerolie staat op gespannen voet met de europese concurrentiewetgeving. Het voorschrijven van een product met nauwkeurig omschreven eigenschappen is wel toegestaan – en kan ook zinvol zijn.

U bent in alle gevallen vrij een leverancier te kiezen die een product kan leveren dat aan de omschreven eisen voldoet

.