Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Samenstelling van biologisch afbreekbare smeermiddelen

 

Biologisch afbreekbare smeermiddelen zijn meestal niet volledig uit biologisch afbreekbare grondstoffen samengesteld. Dat hoeft ook niet, omdat meestal als eis wordt gesteld dat in tests 70% of meer snel biologisch afbreekbaar moet zijn. Aan dat criterium kan ook worden voldaan door slechts gedeeltelijk biologische grondstoffen te gebruiken. Zo zijn vele additieven bijvoorbeeld niet biologisch afbreekbaar.

Niettemin is er een duidelijke milieuwinst in vergelijking met normale smeermiddelen die meestal slechts tot circa 15% biologisch afbreekbaar zijn.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Basisvloeistoffen

Als basisvloeistoffen komen in aanmerking laagvisceuze poly-alfa-olefinen, esters en poly-alkeenglycolen alsmede grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong. Op grond van het bovenstaande kunnen dus ook biologisch afbreekbare smeermiddelen worden vervaardigd met uit aardolie verkregen synthetische esters, poly-alkeen-glycolen en poly-alfa-olefinen.

Wanneer naast biologische afbreekbaarheid ook eisen worden gesteld ten aanzien van hernieuwbaarheid en CO2-balans, dan is de keuze aanzienlijk beperkter. Producten op basis van aardolie zullen dan niet zijn toegestaan.

Aan de hernieuwbaarheidseis wordt alleen voldaan door plantaardige en dierlijke grondstoffen. Men spreekt in dat geval wel over "biogene" smeermiddelen.

Additieven

Vanwege de meestal geringe hoeveelheid en het criterium dat het eindproduct niet voor 100% afbreekbaar behoeft te zijn, kunnen de gangbare additieven worden toegepast. Wel moet worden voldaan aan de eisen ten aanzien van ecotoxiciteit.

Indikkers

De gangbare basisvloeistoffen voor biologisch abreekbare producten hebben meestal een vrij lage viscositeit. Om een eindproduct te verkrijgen met een hogere viscositeit worden indikkers toegepast. Hiervoor gelden dezelfde vereisten als voor additieven: niet noodzakelijk biologisch afbreekbaar, wel met een voldoende lage ecotoxiciteit.

Niet natuurlijke grondstoffen

De gebruikte grondstoffen behoeven niet van natuurlijke oorsprong te zijn - en zijn dat ook in toenemende mate niet. Veel wordt gebruik gemaakt van synthetisch vervaardigde esters - hetzij op basis van plantaardige olie, hetzij op basis van aardolie. Beide zijn zeer goed biologisch afbreekbaar.

Meer informatie