Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

Bedrijfstakken

 

In iedere bedrijfstak en in ieder bedrijf heerst een bepaalde cultuur die zich uit in gedrag, vakjargon, kledingconventies etc. Natuurlijk met raakvlakken naar de buitenwereld, maar er is altijd iets "eigens". Die eigen cultuur is vertrouwd en (meestal) geliefd. Informatie aangeboden passend in die cultuur zal eerder worden geaccepteerd en geinternaliseerd. Opleidingen zelf zijn niet bedrijfstak gebonden. Een brede ervaring stelt ons echter in staat opleidingen en cursussen aan te passen aan bedrijfstakspecifieke of bedrijfsspecifieke omstandigheden - in nauw overleg met de opdrachtgever. Hier komen de voordelen van maatwerk volledig tot hun recht.

Specialisten

Tribolex kan beschikken over een aantal specialisten die hun sporen hebben verdiend in de transport- en de automobielindustrie (zowel personenauto's, trucks en tweewielers), in de industrie in zijn algemeenheid, in de landbouwmechanisatie, in de scheepvaart- en baggerwereld en in contact met overheidsbedrijven. Ze zijn communicatief vaardig op alle niveaus: van smeerder/olieman tot directie. Een aantal van deze specialisten beschikt over zowel internationale als nationale ervaring, meestal opgedaan bij bedrijven die wereldwijd tot de top vijf in hun segment behoren.

Standaardmodules die niet "standaard" zijn

Tribolex heeft een aantal standaard lesmodules samengesteld waarin steeds terugkerende kernbegrippen worden uitgelegd. Die modules zijn eenvoudig bedrijfsspecifiek te maken, waardoor maatwerk zonder excessieve kosten kan worden vervaardigd. Dat betekent dat u de standaardmodules zelf nooit zult zien. Ze vormen slechts het fundament van ons maatwerk.

Waarom bedrijfstak- en bedrijfspecifiek?

 Uit didactisch oogpunt is aanpassing aan de "eigen omgeving" een voordeel. Het komt de effectiviteit van een opleidingstraject ten goede. Daarom passen wij ons aan. Onze werkwijze is daar op afgestemd.