Tribolex    Expertise, ervaring en creativiteit

 

API-indeling voor motorolie

 

De API-indeling voor motorolie kent een drietal categorieën. De C-klassen (“commercial”) zijn bedoeld voor toepassing in dieselmotoren, de S-typen (“service fill”) voor benzinemotoren en F-typen voor nieuw op de markt te brengen motoren die geschikt zijn gemaakt voor olie met een lagere viscositeit bij hogere temperatuur..

Motorolie voor dieselmotoren wordt aangeduid volgens het patroon “CX-y”, waarin “X” een volgletter is uit het alfabet en “y” een getal dat het werkingsprincipe van de dieselmotor aangeeft ( 4, voor viertakt). Hoe verder “X” in het alfabet staat, hoe hoger de kwaliteit.

Recent is een nieuwe categorie ingevoerd voor dieselmotoren: FX-4, waarin de "X" staat voor de letter “A” en in de toekomst daar mogelijk opvolgende letters. Het betreft een potentieel nieuwe serie waarbij de "F" staat voor "fuel efficiency". Het gaat om producten met een lagere viscositeit bij hogere temperatuur. Producten uit de "F"-serie zijn niet bedoeld als vervanger van een "C"-product, toepassing is alleen toegestaan wanneer de motorfabrikant gebruik expliciet toestaat.

Binnen dezelfde categorie kan een hoger gekwalificeerd product alle lager gekwalificeerde producten uit die categorie vervangen (“backward compatibility”).

Motorolie voor benzinemotoren wordt aangeduid volgens het patroon “SX”, waarin “X” een volgletter uit het alfabet is. Hoe verder “X” in het alfabet staat, hoe hoger de kwaliteit. Binnen dezelfde categorie kan een hoger gekwalificeert product alle lager gekwalificeerde producten uit die categorie vervangen (“backward compatibility”).

 

benzinemotoren
dieselmotoren
dieselmotoren
viertakt
viertakt, directe inspuiting
viertakt, DI, FE
SJ
CH-4
FA-4
SL
CI-4
SM
CJ-4
SN
CK-4

 

Inhoud van classificaties

Iedere klasse is gebaseerd op een aantal relevante (motor)tests waarin een nauwkeurig omschreven resultaat moet worden behaald. Eventueel kunnen resultaten behaald met iets andere samenstellingen worden geaccepteerd, mits wordt voldaan aan daartoe uitgevaardigde richtlijnen.

Introductie van nieuwe (hogere) classificaties vindt vaak plaats na wijzigingen in emissiewetgeving. De veranderingen in motorontwerp en brandstofsamenstelling die het gevolg zijn van stringentere emissiewetgeving leiden vaak tot aanvullende en hogere eisen aan de kwaliteit van de te gebruiken motorolie.

Tot nu toe is men er in geslaagd om het systeem "backward compatible" te houden. Dat maakt het voor de eindgebruiker aanzienlijk begrijpelijker dan de huidige ACEA-indeling. Het API systeem is simpel: iedere nieuwe soort kan alle voorgaande soorten in dezelde categorie vervangen.

Betekenis

De API-indeling is in eerste instantie gericht op de behoeften van de amerikaanse automobielindustrie. De aziatische automobielindustrie hanteert meestal ook de API aanduidingen. Omdat in Europa ontworpen constructies en rijomstandigheden sterk kunnen afwijken, is door ACEA een eigen indeling opgesteld met ten dele hogere eisen.